5-03-2008 7:04
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΩΔ
       
Τιμή/€
d x D x B
           
3 x 7 x 3
683ZZ
         
3 x 8 x 4
693ZZ
         
3 x 9 x 5
603ZZ
         
3 x 10 x 4
623ZZ
         
3 x 13 x 5
633ZZ
         
4 x 9 x 4
634ZZ
         
4 x 11 x 4
694ZZ
         
4 x 13 x 5
624ZZ
         
4 x 16 x 5
634ZZ
         
4,7 x 9,5 x 4
R166ZZ
         
4,7 x 12,7 x 5
EE1ZZ
         
5 x 11 x 5
685ZZ
         
5 x 13 x 4
695ZZ
         
5 x 13 x 5
         
5 x 14 x 5
605ZZ
         
5 x 16 x 5
625ZZ
         
5 x 19 x 6
635ZZ
         
6 x 13 x 5
686ZZ
         
6 x 15 x 5
696ZZ
         
6 x 17 x 6
606ZZ
         
6 x 19 x 6
626ZZ
         
6 x 22 x 7
636ZZ
         
6,35 x 12,7 x 5
R188ZZ
         
6,35 x 15,9 x 5
EE1 1/2 ZZ
         
6,35 x 19 x 7
EE2ZZ
         
7 x 14 x 5
687ZZ
         
7 x 17 x 5
697ZZ
         
7 x 19 x 6
607ZZ
         
7 x 22 x 7
627ZZ
         
7 x 26 x 9
637ZZ
         
8 x 16 x 5
688ZZ
         
8 x 19 x 6
698ZZ
         
8 x 22 x 7
608ZZ
         
8 x 24 x 8
628ZZ
         
8 x 28 x 9
638ZZ
         
9 x 17 x 5
688ZZ
         
9 x 20 x 6
699ZZ
         
9 x 24 x 7
609ZZ
         
9 x 26 x 8
629ZZ
         
9 x 30 x 10
609ZZ
         
9,5 x 22,2 x 7
EE3ZZ
         
10 x 19 x 5
6800ZZ
         
10 x 22 x 6
6900ZZ
         
10 x 35 x 11
6300ZZ
         
12 x 21 x 5
6801ZZ
         
12 x 24 x 6
6901ZZ
         
12 x 28 x 8
6001ZZ
         
12 x 32 x 10
6201ZZ
         
12 x 37 x 12
6301ZZ
         
12,7 x 19 x 5
         
12,7 x 28,6 x 8
EE4ZZ
         
15 x 32 x 9
6022ZZ
         
17 x 30 x 7
6903ZZ
         
17 x 35 x 10
6003ZZ
   
   

ΚΩΔ
Τιμή/€
4,7x12,7x4,8 (0*)
           
6,35x19x6,5 (0*)
           
6,35x21,8x6,7 (10*)
           
6,35x22,2x6,7 (5*)
           
6,35x22,2x6,3 (10*)
           
6,35x25,4x7 (5*)
           
15x28,6x8,5 (0*)
           
6,35x21,4 R12,7
           
6,35x13,4 R19
           
6,35x18,5 R25,4
           
12,7x28,6x8 METAL
           

BALL BEARINGS ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΒΟΥΡΑΣ
ΚΩΔ
       
Τιμή/€
50 x 80 x 16
6010ZZ
         
50 x 90 x 20
6210ZZ
         
50 x 110 x 27
6310ZZ
         
Copyright © 2008 Papadimitropoulos. All rights reserved. Designed & Hosted by GoldSite Alabama Jones Act
Optimized for Firefox 2